CLIQUEZ-ICI POUR LA VERSION FRANÇAISE 

REGLEMENT 2019
LEES MIJ AANDACHTIG !

BESTE KLANTEN

Binnen een maand kunnen we weer van start met het nieuwe seizoen 2019. Voorlopig ligt het circuit er nog vrij nat bij, maar met een beetje goed weer zal dit snel drogen en opnieuw berijdbaar liggen. Ook dit jaar staan we met veel enthousiasme klaar om jullie een goed onderhouden circuit aan te reiken!

Er zijn enkele aanpassingen gebeurd aan ons reglement, hierbij een verduidelijking.

 

GELUIDSOVERLAST

Dit seizoen zullen we terug alles op alles zetten om een geluidsconforme omgeving te garanderen rondom het circuit. Vorig jaar werd meerdere malen geconstateerd dat heel wat piloten de geluidsgrens weinig tot niet respecteerden, met als gevolg dat deze piloten geweigerd werden tot het circuit. Ook dit jaar zullen opnieuw strenge controles uitgevoerd worden, waarbij dezelfde grens behouden blijft:

Maximale grens van 112 dB (+ 1 dB marche) per motorvoertuig, gemeten volgens de 2m max. methode van de BMB.

Het is dus belangrijke voldoende aandacht te vestigen op het TIJDIG onderhoud van uw uitlaat en indien nodig een Decibel-killer te hanteren zodat de grens gerespecteerd wordt. Geluidsoverlast is al lang een probleem binnen de motocrosswereld, enkel het respecteren van de geluidsgrenzen kan deze mooie sport redden!

 

GEEN MOTOREN OP DE OPENBARE WEG

Heel wat piloten rijden met hun motorvoertuig op de openbare weg en hebben daarvoor de meest uiteenlopende excuses voor. We willen benadrukken dat er niet mag gereden worden met crossvoertuigen op de openbare weg. De voertuigen zijn daarvoor niet conform en zijn bijgevolg niet verzekerd!
DEZE HOREN DUS NIET THUIS OP DE OPENBARE WEG LANGS HET CIRCUIT.
De geliefde partner, de geamuseerde vriend of de enthousiaste kennis kan gerust te voet naar het circuit wandelen, dit is bijgevolg nog goed voor de conditie.

Hieronder vindt u nogmaals het circulatieplan dat geldig is op de terreinen van Zwaanhof.

Eveneens wordt er geparkeerd binnen de voorziene parking voor piloten, en niet op de parking van de toeschouwers of bezoekers van de brasserie.

VERBODEN TE CROSSEN OP DE PARKING

Het rijgedrag op de parking van sommige piloten is zeer ondermaats en uiterst gevaarlijk. Ze rijden veel te snel tussen de geparkeerde voertuigen, rijden op het achterwiel binnen de rijzone naar het gevorderd circuit en hebben hun motor niet onder controle. Dit gedrag dient dringend aangepast te worden en zal regelmatig gecontroleerd worden door een parkeerwachter. Deze heeft het recht om uw polsbandje door te knippen bij wangedrag, waarna u de terreinen dient te verlaten.

Daarnaast wordt vaak vastgesteld dat vrienden, kennisen of familie maar al te graag eens rijden met het crossvoertuig op de parking. Dit is ongepast, uiterst gevaarlijk en totaal niet aan de orde. De personen in kwestie beschikken niet over de nodige competenties, dragen weinig beschermende kledij en rijden tussen geparkeerde voertuigen. Wij zijn dit gedrag grondig beu en zullen hier streng optreden.
Het is dan ook verboden te crossen op de parking, op de openbare weg of op een omliggend veld! Eender welke inbreuk op bovengenoemde regel zal meteen bestraft worden!


AFVAL

Er staan heel wat vuilnisbakken (blauw) ter beschikking op de parking, gelieve dan ook hier uw afval te deponeren. Enkel metalen blikjes, drankkartons, plastic flessen en verpakkingen van voeding horen thuis in deze bakken.
Toch stellen wij vaak vast dat mensen andere voorwerpen laten liggen op de parking: versleten banden, batterijen, metalen plooitenten, tuinstoelen, kartondozen, plastic afval en huisafval. Het is niet te geloven wat er allemaal achtergelaten wordt. Wij zijn geen containerpark en dienen uw afval ook weg te brengen tegen betaling. Daarnaast zit elke burger in met de enorme afvalberg en dienen we allemaal te recycleren.
Het is dus zéér ongepast om dergelijk afval te laten rondslingeren op de parking. 

 

LIDKAART

De papieren deelnemerslijst die u dient in te vullen bij de betaling van de toegangsprijs wordt afgeschaft. 

Het wordt vervangen door een lidkaart, die u zal ontvangen bij uw eerste training in 2019, na invulling van het formulier op de website. Op de kaart zal een volgnummer staan, dit nummer is gekoppeld aan een database met gegevens.
Bij een ongeval dient de kaart getoond te worden, zal het nummer opgezocht worden, en zullen meteen alle gegevens van de piloot zichtbaar worden. Dit is belangrijk om de familie van de piloot te verwittigen, alsook om de situatie verder op te volgen.
De lidkaart dient u steeds bij u te hebben wanneer u komt trainen bij Zwaanhof. Deze kaart toont aan dat instemt met het intern reglement, dat u de uurschema’s respecteert en dat u op de hoogte bent van de nodige competenties.

Om lid te worden dient u een online formulier in te vullen, met volgende gegevens:

– naam en voornaam
– woonadres
– telefoonnummer
– telefoonnummer bij een ongeval

– e-maildres
– checkbox privacy
– checkbox instemmen met intern reglement.

Om een lidkaart aan te vragen: KLIK HIER


BETALING MET BANKKAART

Vanaf 2019 zal betalen met de bankkaart mogelijk zijn. Alle kaarten worden geaccepteerd: Bancontact, Visa, Mastercard, Carte bleue (Franse kaart). Met een recente bankkaart kunnen zelfs bedragen onder € 25 betaald worden zonder ingave van de code. Dit is de meest efficiënte en snelle manier.


TARIEVEN

De tarieven zijn in evenwicht volgens de voorziene tijd binnen het uurschema en worden dus niet aangepast.

 

DROOGTE

De voorbije 2 jaren waren extreem droog waardoor we te kampen hadden met een sproeiwatertekort. Hou rekening dit dat in 2019 opnieuw het geval kan zijn.
Indien het dit jaar opnieuw extreem droog wordt, zullen de reeksen van ‘Quads en side-cars’ tijdelijk stopgezet worden. Hiermee worden de watervoorraden wat gespaard en kunnen we het circuit bewerkbaar en stofvrij houden.

Het sproeien van water dient ten alle tijde mogelijk te zijn om stofvorming naar de buren toe te vermijden!

Dus quad- en side-carpiloten, gelieve hier rekening mee te houden!

 


AANPASSING UURSCHEMA ZATERDAG

Een aanpassing aan het uurschema op zaterdag wordt doorgevoerd:
Er wordt een extra reeks voorzien voor de ‘Beginners + 85cc snel’, waarna de laatste reeks enkel toegankelijk zal zijn voor ‘Gevorderen’. 
De reeksen voor ‘Gevorderden’ werden verkort naar 25 minuten, met uitzondering van de laatste reeks van 18u30 tot 19u.

Hieronder is het aangepast uurschema terug te vinden.

Het uurschema op woensdag blijft ongewijzigd.

 


AANDACHT !

Vanaf heden worden enkel nog 50 cc motoren toegelaten op het gevorderd circuit indien deze voldoende techniek hebben verworven en dat ze voldoende snel rijden. Het is dan ook uiterst gevaarlijk om trage 50 cc motoren toe te laten bij de 65 cc motoren.

 

AANPASSING CIRCUIT

In 2019 zullen een 3-tal extra whoops aangelegd worden om het circuit een beetje technischer te maken. Uiteraard wordt het circuit opnieuw elke week 2 maal losgewoeld en volledig hersteld. De onderhoudswerken aan de springbergen worden uitgevoerd tijdens de eerste maand van het nieuwe seizoen.
Suggesties of mogelijke aanpassingen aan het circuit zijn steeds welkom!

 


Zoals u ziet, er staan wat veranderingen op het programma voor het komende seizoen.

Gelieve hieraan de nodige aandacht te schenken, en de regels te respecteren!

Tot binnenkort!

 

 

CLIQUEZ-ICI POUR LA VERSION FRANÇAISE