VERSION FRANÇAISE EN DESSOUS

NIEUW SEIZOEN 2021 – INFORMATIE

OPENING VAN HET NIEUWE SEIZOEN 2021Het goede weer van voorbije dagen zorgt ervoor dat het circuit begint te drogen. Ook voor de komende 2 weken wordt meer droog weer voorspeld. Een voorlopige datum waarop we mogelijk de trainingen van start kunnen laten gaan: zaterdag 06/03/2021.
Uiteraard is de datum onder voorbehoud!!
De trainingen mogen hervatten, maar dit onder code rood.
Hierbij is volgende tabel geldig:RESERVATIE
Er zal dus opnieuw elke keer ingeschreven moeten worden om te komen trainen. Zoals vorig jaar worden de inschrijvingen 2 dagen op voorhand open geplaatst, voor de eerste keer van het nieuwe seizoen zal dit 3 dagen op voorhand zijn.
BUITENLANDSE PILOTEN
Buitenlandse piloten zijn volgens de website van de BMB en het protocol tijdelijk niet toegestaan!BEGELEIDERS
Er worden maximaal 2 begeleiders per piloot toegestaan.

ZIJSPANNEN EN QUADS
Zijspannen zijn volgens het protocol tijdelijk niet toegestaan. Quads worden om de 2 weken toegelaten op zaterdag. De eerste keer is voorzien op zaterdag 06/03.
MONDMASKERS
Mondmaskers zijn verplicht te dragen op het hele domein, vanaf men de wagen verlaat. Ook tijdens het betalen bij aankomst dient een mondmasker gedragen te worden. CAFETARIA
De cafetaria blijft voorlopig gesloten. De toegang tot de toiletten is wel open. Er is mogelijkheid tot take-away: warme dranken – frisdranken – sportdranken – croques – broodjes (kaas/hesp/préparé) – meeneempasta’s.TOESCHOUWERS
Voorlopig zijn toeschouwers niet toegestaan. Gelieve dit dan ook te respecteren!                                                    

aantal piloten 130 per namiddag, onderverdeeld in groepen
reservatie vooraf reserveren verplicht
buitenlandse piloten niet toegestaan
aantal begeleiders  maximum 2
zijspannen verboden
parking minimum 4 m afstand tussen de wagens
mondmaskers overal verplicht (+ 12 jaar)
cafetaria gesloten – wel take-away aanwezig!
toeschouwers niet toegestaan

GELUIDSOVERLAST

Dit seizoen zullen we terug alles op alles zetten om een geluidsconforme omgeving te garanderen rondom het circuit. Vorig jaar werd meerdere malen geconstateerd dat heel wat piloten de geluidsgrens weinig tot niet respecteerden, met als gevolg dat deze piloten geweigerd werden tot het circuit.

Ook dit jaar zullen opnieuw strenge controles uitgevoerd worden, waarbij dezelfde grens behouden blijft:
Maximale grens van 112 dB (+ 1 dB marche) per motorvoertuig, gemeten volgens de 2 m max. methode van de BMB.

Het is dus belangrijke voldoende aandacht te vestigen op het TIJDIG onderhoud van uw uitlaat en indien nodig een Decibel-killer te hanteren zodat de grens gerespecteerd wordt. Geluidsoverlast is al lang een probleem binnen de motocrosswereld, enkel het respecteren van de geluidsgrenzen kan deze mooie sport redden!

GELUIDSOVERLAST

Dit seizoen zullen we terug alles op alles zetten om een geluidsconforme omgeving te garanderen rondom het circuit. Vorig jaar werd meerdere malen geconstateerd dat heel wat piloten de geluidsgrens weinig tot niet respecteerden, met als gevolg dat deze piloten geweigerd werden tot het circuit.

Ook dit jaar zullen opnieuw strenge controles uitgevoerd worden, waarbij dezelfde grens behouden blijft:
Maximale grens van 112 dB (+ 1 dB marche) per motorvoertuig, gemeten volgens de 2 m max. methode van de BMB.

Het is dus belangrijke voldoende aandacht te vestigen op het TIJDIG onderhoud van uw uitlaat en indien nodig een Decibel-killer te hanteren zodat de grens gerespecteerd wordt. Geluidsoverlast is al lang een probleem binnen de motocrosswereld, enkel het respecteren van de geluidsgrenzen kan deze mooie sport redden!

VERBODEN TE CROSSEN OP DE PARKING

Het rijgedrag op de parking van sommige piloten is zeer ondermaats en uiterst gevaarlijk. Ze rijden veel te snel tussen de geparkeerde voertuigen, rijden op het achterwiel binnen de rijzone naar het gevorderd circuit en hebben hun motor niet onder controle. Dit gedrag dient dringend aangepast te worden en zal regelmatig gecontroleerd worden door een parkeerwachter. Deze heeft het recht om uw polsbandje door te knippen bij wangedrag, waarna u de terreinen dient te verlaten.

Daarnaast wordt vaak vastgesteld dat vrienden, kennisen of familie maar al te graag eens rijden met het crossvoertuig op de parking. Dit is ongepast, uiterst gevaarlijk en totaal niet aan de orde. De personen in kwestie beschikken niet over de nodige competenties, dragen weinig beschermende kledij en rijden tussen geparkeerde voertuigen. Wij zijn dit gedrag grondig beu en zullen hier streng optreden.
Het is dan ook verboden te crossen op de parking, op de openbare weg of op een omliggend veld! Eender welke inbreuk op bovengenoemde regel zal meteen bestraft worden!


AFVAL

Er staan heel wat vuilnisbakken (blauw) ter beschikking op de parking, gelieve dan ook hier uw afval te deponeren. Enkel metalen blikjes, drankkartons, plastic flessen en verpakkingen van voeding horen thuis in deze bakken.
Toch stellen wij vaak vast dat mensen andere voorwerpen laten liggen op de parking: versleten banden, batterijen, metalen plooitenten, tuinstoelen, kartondozen, plastic afval en huisafval. Het is niet te geloven wat er allemaal achtergelaten wordt. Wij zijn geen containerpark en dienen uw afval ook weg te brengen tegen betaling. Daarnaast zit elke burger in met de enorme afvalberg en dienen we allemaal te recycleren.
Het is dus zéér ongepast om dergelijk afval te laten rondslingeren op de parking. 


LIDKAART

U dient geen nieuwe lidkaart aan te vragen voor het nieuwe seizoen 2020. Éénmaal uw gegevens in onze database zitten, blijven deze gekoppeld aan uw lidkaartnummer.

GELIEVE DUS GEEN NIEUWE LIDKAART AAN TE MAKEN!


BETALING MET BANKKAART

Vanaf 2020 zullen wij het betalen met de bankkaart nog meer promoten. Het is de meest efficiënte en snelle manier om te betalen. Alle kaarten worden geaccepteerd: Bancontact, Visa, Mastercard, Carte bleue (Franse kaart). Met een recente bankkaart kunnen zelfs bedragen onder € 25 betaald worden zonder ingave van de code. 


TARIEVEN

De tarieven zijn in evenwicht volgens de voorziene tijd binnen het uurschema en worden dus niet aangepast.

 

DROOGTE

De voorbije 2 jaren waren extreem droog waardoor we te kampen hadden met een sproeiwatertekort. Hou rekening dit dat in 2020 opnieuw het geval kan zijn.
Indien het dit jaar opnieuw extreem droog wordt, zullen de reeksen van ‘Quads en side-cars’ tijdelijk stopgezet worden. Hiermee worden de watervoorraden wat gespaard en kunnen we het circuit bewerkbaar en stofvrij houden.

Het sproeien van water dient ten alle tijde mogelijk te zijn om stofvorming naar de buren toe te vermijden!

Dus quad- en side-carpiloten, gelieve hier rekening mee te houden!

 


AANPASSING UURSCHEMA ZATERDAG

Door de vele beginners op zaterdag, waren wij genoodzaakt deze reeks te splitsen. Het grootste probleem zit hem voornamelijk in de 2de en 3de reeks van ‘Beginners’, dit op het drukste moment van de dag. Om dit op te lossen worden deze 2 reeksen gesplitst, in enerzijds een ‘snellere reeks’ en anderzijds een ’tragere’ reeks. Dit geeft de kans aan startende piloten met een grote crossmotor om ook afzonderlijk op een trager tempo te trainen. Tijdens de 1ste en 4de reeks rijden de trage en snelle beginners wel weer samen, omdat de drukte hier minder is. Eveneens worden er in de reeks voor gevorderde piloten geen beginners meer toegelaten. Dit om een duidelijke opsplitsing van niveau’s te hebben.

Vanaf heden worden geen toegangsbandjes meer gewisseld, tenzij wij dit zelf beslissen. Ook zullen wij strenger toekijken op de piloten met een pitbike. Indien deze te snel rijden zullen ook zij verplaatst worden naar de reeks ’85 cc + Snel / Rapide’. Zo worden de jongste piloten niet in gevaar gebracht.

Hieronder is het aangepast uurschema terug te vinden.

 

Het uurschema op woensdag blijft ongewijzigd.

AANPASSING CIRCUIT

In 2020 zullen opnieuw enkele aanpassingen aan het circuit doorgevoerd worden. Daarnaast zullen wij ons blijven hard inzetten voor het onderhoud van het circuit. Ook de veiligheid wordt ten alle tijde gegarandeerd door onze alerte vlaggenmannen.

 


Zoals u ziet, er staan enkele veranderingen op het programma voor het komende seizoen.

 

Gelieve hieraan de nodige aandacht te schenken, en de regels te respecteren!

Tot binnenkort!

 

CLIQUEZ-ICI POUR LA VERSION FRANÇAISE